Diensten - Administratiekantoor Blokhuis

Ga naar de inhoud
Diensten
Administratieve en fiscale dienstverlening


Eén van de hoofdactiviteiten van Administratiekantoor Blokhuis is het verzorgen van de financiële administratie voor haar klanten. De wijze waarop dit gebeurt kan per opdrachtgever verschillen, want de ene ondernemer is de andere niet. Waar de één het liefst de hele administratie uitbesteedt, doet de ander liever zoveel mogelijk zelf.........


Het samenstellen van een jaarrekening is een wettelijke verplichting, iedere onderneming dient minimaal eens per jaar een jaarrekening op te stellen voor zowel eigen gebruik als voor o.a. de Belastingdienst, de bank of een andere verstrekker van leningen............


Inkomstenbelasting:
Ondernemers moeten naast het opstellen van een jaarrekening ook aangifte voor de Inkomstenbelasting doen.
In 2001 is de geheel vernieuwde wet op de inkomstenbelasting ingevoerd. Zoals gebruikelijk is deze sindsdien al weer op heel veel punten gewijzigd of aangevuld........

Wanneer u personeel in dienst hebt dan is het noodzakelijk dat zij op tijd het juiste salaris ontvangen. Daarnaast hebben de Belastingdienst en de Bedrijfsverenigingen een aantal eisen gesteld aan het voeren van een salarisadministratie.

De laatste jaren wordt met een steeds grotere regelmaat de wet- en regelgeving m.b.t. salarisadministraties aangepast en alsmaar complexer.........


Ieder jaar opnieuw vindt u op een gegeven moment de bekende blauwe envelop in uw brievenbus. De slogan van de Belastingdienst: leuker kunnen wij het niet maken, gemakkelijker wel, gaat voor veel mensen niet op. En of u het nu leuk vindt of niet, de aangifte zal toch weer ingevuld moeten worden. Heel vaak blijkt dat door onwetendheid of het niet goed of onvolledig toepassen van de fiscale mogelijkheden, teveel belasting wordt betaald of te weinig belasting wordt teruggevorderd.........

Voor het bijhouden van de administratie, het opstellen van de verplichte jaarstukken of het doen van aangiften kunt u ervoor kiezen om dit zelf te doen of hiervoor iemand in de arm te nemen. Een accountant, administratiekantoor of boekhouder kan hiervoor een uurprijs, vast bedrag per maand of een vast bedrag per jaar rekenen.
Voor het volledig voeren van uw administratie is het bij ons mogelijk om te kiezen voor twee systemen ten aanzien van de declaraties........
Terug naar de inhoud