BELASTINGAANGIFTEN - Administratiekantoor Blokhuis

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Als de tijd weer is gekomen voor de jaarlijkse belastingaangifte wachten veel mensen tot het laatste moment met het invullen van alle formulieren.

Ze hebben geen zin in lange avonden met onbegrijpelijke termen en zoeken naar gegevens.
De Belastingdienst zegt dan wel dat ze het makkelijker maken, maar leuk wordt het toch echt nooit.

Als je ruim voor de deadline begint met het invullen van de formulieren heb je de tijd om alles nog eens rustig te overdenken en dingen na te zoeken als dat nodig mocht zijn.
Zo raak je niet in de stress en hik je er niet meer weken tegenaan.

Wanneer je door omstandigheden je aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting niet op tijd kunt indienen, is er een mogelijkheid om uitstel van aangifte aan het belastingkantoor te vragen. Dat moet wel doen vóór de uiterste inleverdatum.
Belastingconsulenten zoals wij kunnen overigens uitstel krijgen volgens een speciale regeling: de Uitstelregeling voor belastingconsulenten.

Als uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet op tijd bij de Belastingdienst binnen is, kunt u een boete krijgen (verzuimboete). Bent u te laat, dan krijgt u eerst een herinnering. Als u dan nog geen aangifte doet, krijgt u een aanmaning. In de aanmaning staat een nieuwe termijn waarbinnen u de aangifte moet insturen. Als uw aangifte na die termijn binnenkomt, krijgt u een verzuimboete omdat u niet op tijd aangifte hebt gedaan.

Als u helemaal geen aangifte instuurt, ontvangt u een ambtshalve aanslag. In dat geval maakt de Belastingdienst een schatting van het bedrag waarover de belasting wordt berekend. Ook krijgt u een verzuimboete, omdat u geen aangifte hebt gedaan.

De hoogte van de verzuimboete is € 2.639 als u niet (op tijd) verzoekt om toezending van een aangifte en € 369 als u de aangifte niet (of niet op tijd) instuurt.
In bijzondere gevallen kan de boete hoger worden, tot maximaal € 5.278. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u vaker, of met opzet, geen aangifte doet.

Wanneer de belastingplichtige een ambtshalve aanslag ontvangt omdat hij de aangifte niet heeft ingediend bestaat de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken of de aangifte alsnog in te dienen. Een bezwaar zal door de inspecteur in behandeling worden genomen en het alsnog indienen van de aangifte zal door de inspecteur ook als bezwaar maken worden aangemerkt. In deze situatie wordt de verzuimboete direct gematigd tot € 49 (inkomstenbelasting) en € 246 (vennootschapsbelasting).

Na het indienen van een bezwaarschrift zal de inspecteur de belastingplichtige alsnog vragen om de aangifte in te dienen.; hiervoor krijgt hij dan zes weken de tijd. Na het voldoen aan dit verzoek gaat de inspecteur ervan uit dat de belastingplichtige zijn aangiftegedrag gaat verbeteren. De opgelegde verzuimboete bij de aangifte inkomstenbelasting zal dan worden verminderd tot € 49. Gaat het om vennootschapsbelasting, dan wordt de verzuimboete verminderd tot € 246.
© 2012-2020 J.H. Blokhuis       Contact      Disclaimer      Links      Home

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu