Verruiming van de eenmalige schenkingsvrijstelling komt terug vanaf 2017 - Administratiekantoor Blokhuis

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

ARTIKELEN
Verruiming van de eenmalige schenkingsvrijstelling komt terug vanaf 2017

De hogere eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting voor de eigen woning komt terug vanaf 1 januari 2017. Het gaat om de vrijstelling van maximaal € 100.000. Wilt u gebruikmaken van deze vrijstelling? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent tussen de 18 en 40 jaar.
  • U gebruikt het bedrag van de schenking voor:
    1. aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen woning
    2. aflossing van uw eigenwoningschuld
    3. aflossing van een restschuld van uw verkochte eigen woning
    4. afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming

Er komt een overgangsregeling als u in 2015 of 2016 of vóór 2010 gebruik hebt gemaakt van een verhoogde vrijstelling. Meer over deze vrijstelling en de overgangsregeling wordt begin 2017 door de Belastingdienst bekend gemaakt.

Let op!

Hebt u in 2016 een schenking ontvangen bestemd voor het kopen van een eigen woning of het aflossen van een deel van de eigenwoningschuld? Dan moet u de schenking nog vóór 31 december 2016 daadwerkelijk daarvoor gebruikt hebben. Hebt u al een eigen woning en is de schenking bestemd voor onderhoud of verbetering van de eigen woning? Dan moet u het geld daarvoor gebruiken vóór 31 december 2018.

Bron: Belastingdienst

© 2012-2020 J.H. Blokhuis       Contact      Disclaimer      Links      Home

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu