Optimaal verdelen grondslag sparen en beleggen - Administratiekantoor Blokhuis

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

ARTIKELEN
Optimaal verdelen grondslag sparen en beleggen

Vanaf 2017 is de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen (box 3) veranderd. De traditionele belastingheffing van 1,2% over het box-3 vermogen wordt vervangen door een systeem van 3 vermogensschijven met een fictief rendementspercentage en gaat uit van het behalen van meer voordeel als dat vermogen groter wordt.

De invoering van deze nieuwe systematiek van de vermogensrendementheffing heeft voor fiscale partners geen gevolgen, omdat ze net als nu mogen kiezen hoe zij de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen gaan verdelen.
Sinds 1 januari 2017 is de verdeling van het box-3 vermogen tussen partners echter wel van belang in verband met de verschillende forfaitaire rendementen, wanneer een schijfgrens wordt overschreden.

Fiscaal partners kunnen dus mogelijk box-3 belastingheffing besparen door het vermogen zo optimaal mogelijk te verdelen.

Het volgende bestand zal duidelijk maken, welke gevolgen de nieuwe regeling heeft en welke toerekening voordeliger is bij een gezamenlijke grondslag sparen en beleggen, wanneer een schijfgrens wordt overschreden.
© 2012-2020 J.H. Blokhuis       Contact      Disclaimer      Links      Home

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu