Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken - Administratiekantoor Blokhuis

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

ARTIKELEN
Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken.

Omdat het verwerken van het BSN in het btw-identificatienummer in strijd is met de AVG heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) besloten om aan de minister van Financien met ingang van 1 januari 2020 een verwerkingsverbod op te leggen.

Sinds 2007 bevat het door de Belastingdienst uitgegeven btw-identificatienummer het BSN van eenmanszaken. Op dit moment zijn dat er circa 1,3 miljoen. Zij zijn onder meer wettelijk verplicht om het btw-identificatienummer te vermelden op hun website als zij hun diensten online aanbieden en op facturen. Het BSN van betrokkenen is daarmee kenbaar voor derden, waarmee de kans op misbruik voor identiteitsfraude toeneemt. De gevolgen hiervan kunnen voor betrokkenen verstrekkend zijn.

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft inmiddels aangekondigd dat alle eenmanszaken in Nederland voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer krijgen. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een alternatief voor het huidige nummer, dat het burgerservicenummer (BSN) bevat.

De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren zelf onderzoeken uitgevoerd naar alternatieven voor het gebruik van het BSN in het btw-identificatienummer.
Deze onderzoeken schetsten beperkingen aan de uitvoerbaarheid en risico’s voor de continuïteit van de heffing van de omzetbelasting (OB) die aan die alternatieven verbonden waren en die ertoe leiden dat wijziging van de nummersystematiek in het huidige systeemlandschap op korte termijn niet mogelijk is. Mede hierom is gekozen voor een variant, door haar aangeduid als de factuurvariant, die de uitvoeringproblemen beperkt en de beoogde vernieuwing van het OB-systeem niet in de weg zit, maar daarin op termijn wel kan opgaan.

In de factuurvariant krijgen alle (circa 1,3 mln.) eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer zonder BSN, dat zij verplicht zijn te gebruiken voor vermelding op hun facturen en op hun website. De Belastingdienst gebruikt dit nummer bij de afhandeling van heffing en verrekening van omzetbelasting bij intracommunautaire transacties en bij andere transacties op basis van EU-regelingen.
Voor overige transacties of communicatie tussen belastingplichtige en Belastingdienst in het kader van de omzetbelasting blijft het BSN-gebaseerde OB-nummer in gebruik. Voor situaties waarin het oude en nieuwe nummer elkaar ‘raken’, wordt een service ingericht waarmee conversie van het oude naar het nieuwe nummer of vice versa kan plaatsvinden ten behoeve van de juiste afhandeling van transacties binnen de Belastingdienst.

Voor de betrokken ondernemers betekent het dat zij eind 2019 een nieuw btw-identificatienummer krijgen en dit vanaf 1 januari 2020 verplicht moeten gebruiken voor vermelding op hun facturen en op hun website en hun eigen administratie en praktijk daar ook per 1 januari 2020 op moeten aanpassen. Ook leveranciers van administratieve software zullen moeten zorgen dat hun producten met het nieuwe nummer overweg kunnen.


© 2012-2020 J.H. Blokhuis       Contact      Disclaimer      Links      Home

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu