Fiscale wijzigingen per 1 januari 2017 - Administratiekantoor Blokhuis

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

ARTIKELEN
Fiscale wijzigingen per 1 januari 2017

Kinderalimentatie geen box 3-schuld in 2017.
Het was tot en met 2014 mogelijk de uitgaven voor levensonderhoud van uw kinderen jonger dan 21 jaar af te trekken.
Vanaf 1 januari 2015 is deze persoonsgebonden aftrek voor het levensonderhoud van kinderen afgeschaft. In plaats daarvan was het mogelijk de uitgaven die u in de toekomst verplicht moet doen voor het levensonderhoud van uw kinderen op te geven als een schuld in box 3. De waarde moet volgens bepaalde regels berekend worden. Dit is vanaf 2017 niet meer mogelijk.
Berekening belasting box 3 verandert.
Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen. Er zijn dan 3 vermogensschijven. De Belastingdienst gaat ervan uit dat u meer voordeel hebt over uw vermogen als dat vermogen groter is. Bij iedere volgende vermogensschijf hoort dan een hoger percentage om dat voordeel te berekenen.
Verder gaat het heffingsvrij vermogen omhoog naar € 25.000 per persoon.

U betaalt belasting over uw inkomsten uit een deel van uw vermogen: de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3). Dat is de waarde van uw bezittingen min uw schulden op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet, min uw heffingsvrij vermogen. Tot en met 2016 werd niet uitgegaan van de werkelijke opbrengst, maar een percentage van de waarde van de grondslag sparen en beleggen. Het voordeel bedroeg 4% over de grondslag sparen en beleggen. Over dit voordeel van 4% betaalt u 30% inkomstenbelasting. U betaalt dus 4% x 30% = 1,2% belasting over uw grondslag sparen en beleggen.

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw grondslag sparen en beleggen. Er zijn dan 3 schijven. De Belastingdienst gaat ervan uit dat u meer voordeel hebt naarmate uw grondslag sparen en beleggen hoger is. Bij iedere volgende schijf gebruiken zij daarom een hoger percentage om uw voordeel te berekenen. Over dit voordeel betaalt u 30% inkomstenbelasting.

De hieronder genoemde bedragen en percentages zijn uit het Belastingplan 2016. Voor 2017 moeten de cijfers nog definitief worden vastgesteld. Zodra dit is gebeurd, publiceren wij ze op onze site.

Vanaf 2017 gelden de volgende 3 schijven in box 3:

  • Schijf 1: tot en met € 75.000
  • Schijf 2: van € 75.001 tot en met € 975.000
  • Schijf 3: vanaf € 975.001

Daarnaast zijn er 2 percentages waarmee het voordeel wordt berekenend: 1,63% en 5,5%. In de eerste 2 schijven wordt uw voordeel als volgt berekend:
Een deel van uw vermogen wordt belast met het percentage van 1,63% en een deel met het percentage van 5,5%. Hoe hoger uw vermogen hoe meer wordt belast met het percentage van 5,5%. Valt een deel van uw vermogen in de 3e schijf? Dan rekent de Belastingdienst voor dat deel van uw vermogen met het percentage van 5,5%.

In de tabel hieronder ziet u hoe  uw grondslag sparen en beleggen vanaf 2017 wordt berekenend.

Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2017
Schijf  Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen
Percentage 1,63%
Percentage 5,39%Gemiddeld
1Tot en met € 75.000
67%
33%2,871%
2Van € 75.001 tot en met € 975.000
21%
79%
4,6%
3Vanaf € 975.001
0%
100%
5,39%
Hebt u een fiscale partner? Dan mag u de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen verdelen op de manier die voor u beiden het voordeligst is. U berekent ieder uw eigen voordeel en de belasting die over dat voordeel wordt betaald.

Voorbeeld: u hebt spaargeld met uw fiscale partner en geeft ieder de helft van de grondslag op

U hebt een fiscale partner en u hebt samen € 250.000 spaargeld. U hebt geen schulden. Uw grondslag sparen en beleggen is dan € 250.000 - € 50.000 heffingsvrij vermogen = € 200.000. U kiest ervoor om ieder € 100.000 op te geven. De Belastingdienst berekent uw voordeel aan de hand van de schijven in box 3. Volgens de Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2017, valt € 75.000 in de 1e schijf en € 25.000 in de 2e schijf. Deze berekening maakt u zowel voor uzelf als voor uw fiscale partner.
Schijven in box 3Totaalbedrag in schijf
Verdeling bedrag in schijf
PercentageVoordeel
1€ 75.000
67% x € 75.000 = € 50.250
1,63% x € 50.250€ 819
1€ 75.000
33% x € 75.000 = € 24.750
5,5% x € 24.750
€ 1.361
2€ 25.000
21% x € 25.000 = € 5.250
1,63% x € 5.250
€ 85
2€ 25.000
79% x € 25.000 = € 19.750
5,5% x € 19.750
€ 1.086
Totaal voordeel box 3€ 3.351
De berekening van de belasting over uw voordeel en van uw fiscale partner in box 3 gaat dan zo:

Uw voordeel in box 3 is in totaal € 3.351.
U betaalt over dit voordeel 30% belasting = € 1.005.
Het voordeel van uw fiscale partner in box 3 is in totaal € 3.351.
Uw fiscale partner betaalt over dit voordeel ook 30% belasting = € 1.005
Samen betaalt u dus € 2.010.

Tot en met 2016 betaalde u samen 30% van 4% over de grondslag sparen en beleggen; in bovenstaande berekening dus 1,2% van € 200.000 = € 2.400.
© 2012-2020 J.H. Blokhuis       Contact      Disclaimer      Links      Home

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu