Enkele maatregelen uit het Belastingplan 2018 - Administratiekantoor Blokhuis

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

ARTIKELEN
Enkele maatregelen uit het Belastingplan 2018

De schijven voor belastingplichtigen onder de AOW-grens worden ing 2018 aangepast:

20182017
Schijf 1tot € 20.14236,55%tot € 19.98236,55%
Schijf 2€ 20.142 tot € 33.99440.85%€ 19.982 tot € 33.79140,80%
Schijf 3€ 33.994 tot € 68.50740,85%€ 33.791 tot € 67.07240,80%
Schijf 4vanaf € 68.50751,95%vanaf € 67.07252,00%
De inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

Degenen die nog wensen in te keren kunnen nog gebruik maken van de huidige inkeerregeling (met matiging van boete), mits de aangiften voor 1 januari 2018 zijn gedaan.

Box 3-vermogen

Tot en met 2016 rekende de belastingdienst met een fictief rendement van 4% over uw vermogen. Over dit rendement betaalde u 30% inkomstenbelasting. U betaalde dus 4% x 30% = 1,2% belasting over uw vermogen.
Vanaf 2017 is de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen veranderd. Er zijn nu 3 schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Over dit fictief rendement betaalt u nog steeds 30% inkomstenbelasting.
In de tabel hieronder ziet u hoe de schijven voor de berekening van het rendement zijn opgebouwd vanaf 2018.
Schijf  Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen
Percentage 1,30%
Percentage 5,38%Gemiddeld
1Tot en met € 75.000
67%
33%2,65%
2Van € 75.001 tot en met € 975.000
21%
79%
4,52%
3Vanaf € 975.001
0%
100%
5,38%
Hoe zijn de percentages en verdeling tot stand gekomen?

Het eerste percentage is berekend door het gemiddelde te nemen van het landelijke rendement op spaargeld over 5 jaar.
Het tweede percentage  is berekend door het gemiddelde landelijke langetermijnrendement te nemen op aandelen, obligaties en onroerende zaken over 15 jaar.

Deze percentages worden ieder jaar opnieuw berekend.

Verdeling spaargeld en beleggingen

In de tabel ziet u dat de belastingdienst  ervan uitgaat dat een u bepaald deel van uw vermogen spaart, en een deel belegt. In schijf 1 (tot € 75.000 ) ziet die verdeling er bijvoorbeeld als volgt uit: 67% van het vermogen wordt gebruikt om te sparen en met de overige 33% wordt belegd.
Deze verdeling is gebaseerd op gegevens uit alle belastingaangiften over 2012. De belastingdienst beoordeelt in 2020 of deze verdeling nog voldoende aansluit bij de realiteit.

Update regeerakkoord

In het regeerakkoord staat dat het nieuwe kabinet de vermogensbelasting nog meer wil laten aansluiten bij het daadwerkelijk behaalde rendement van spaarders door actuelere cijfers te gebruiken.
Tevens is  afgesproken dat het heffingvrije vermogen in 2018 wordt verhoogd van € 25.000 naar € 30.000 per persoon; voor stellen dus van € 50.000 naar € 60.000

In de tabel hieronder ziet u hoe de nieuwste schijven voor de berekening van het rendement zijn opgebouwd vanaf 2018.
Schijf  Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen
Percentage 0,36%
Percentage 5,38%GemiddeldEffectief (30% Belasting)
1Tot en met € 75.000
67%
33%2,02%0,60%
2Van € 75.001 tot en met € 975.000
21%
79%
4,33%1,30%
3Vanaf € 975.001
0%
100%
5,38%1,61%
Vennootschapsbelasting

Uit het regeerakkoord blijkt, dat de vorig jaar aangekondigde verlenging van de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting niet doorgaat.
Wel gaan de tarieven omlaag: in 2019 met 1% en in 2020 en 2021 met 1,5%.
JaarBelastbaar bedrag tot € 200.000
Daarboven
201720%
25%
201820%
25%
201919%
24%
202017,5%22,5%
202116%21%
Box 2:  Aanmerkelijk belangheffing

In 2018 en 2019 blijft de aanmerkelijk belangheffing 25%, maar wordt daarna in twee stappen verhoogd.
In 2020 wordt het tarief verhoogd naar 27,3% en vanaf 2021 bedraagt het tarief 28,5%.

Tip: In verband met de cumulatieve belastingdruk is het verstandig dat u vóór eind 2019 dividend uitkeert.
JaarVpB-tarief (winst tot € 200.000)
AB-heffing
Netto heffingCumulatieve belastingdruk
201720%
25%
20%40%
201820%
25%
20%
40%
201919%
25%
20,25%
39,25%
202017,5%27,3%22,52%40,02%
202116%28,5%23,94%39,94%
© 2012-2020 J.H. Blokhuis       Contact      Disclaimer      Links      Home

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu