Fiscaal - BLOG - Administratiekantoor Blokhuis

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Van je hobby je werk maken

Administratiekantoor Blokhuis
Gepubliceerd door in Fiscaal ·

Hobby of ondernemer

Stel je bent al een hele tijd bezig geweest om zelf leuke dingen te maken en deze aan vrienden en kennissen te geven, maar besluit nu om een paar leuke foto’s van deze spullen te maken en ze ook op Marktplaats en Facebook te koop aan te bieden.
Het kan ook zijn dat je, naast je gewone dienstbetrekking, al jaren geheel belangeloos of tegen een kleine onkostenvergoeding de boekhouding hebt bijgehouden van ome Henk en nu ook je diensten aan anderen aan wil bieden.
Zolang je gewoon klusjes voor familie of vrienden doet en hooguit een vergoeding ontvangt voor gemaakte onkosten, wordt hier niets mee verdiend. Maar verkoop je (online) goederen of diensten en kun je hieruit winst verwachten, dan is er sprake van inkomsten “kost verdienen” en ben je mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Als je één keer per jaar iets te koop aanbiedt op Marktplaats zal dit niet zo snel problemen opleveren met de Belastingdienst. Iemand die periodiek spullen of diensten tegen een vergoeding aanbiedt wordt al gauw door de Belastingdienst als ondernemer gekwalificeerd en zal dan ook zijn inkomsten moeten vermelden in de aangifte inkomstenbelasting.

Het zal duidelijk zijn dat een hobby per definitie kan worden aangemerkt als “liefhebberij” en dus geen betekenis heeft in het economische verkeer. Zelden zal een hobby voordeel opleveren, in de meeste gevallen zijn de kosten zelfs hoger dan de opbrengsten.

Informatie over ondernemerschap is te vinden op de site van de Belastingdienst:
Vanwege de enorme hoeveelheid producten en diensten die tegenwoordig via diverse sites worden aangeboden is de Belastingdienst regelmatig bezig met het scannen van het internet om zicht te krijgen op deze “verborgen ondernemers”. Er is zelfs al overeenstemming bereikt tussen Marktplaats en de Belastingdienst inzake het overhandigen van namen, adresgegevens, telefoonnummers, IP-adressen en bankgegevens. Op deze manier probeert de Belastingdienst te achterhalen of en hoe een ondernemer geregistreerd staat en of er aan de fiscale verplichtingen is voldaan.

Omdat het gerechtshof vindt dat in veel gevallen het algemeen belang zwaarder weegt dan privacy kan de Belastingdienst steeds op zoek naar nieuwe methodes om belastingontduiking tegen te kunnen gaan.
Zelfs wanneer deze methodes de privacy van de burgers schenden zullen deze worden toegepast.

Als je met een baan en bijverdiensten onder de grens van ongeveer € 6.500,00 blijft ga je per saldo geen inkomstenbelasting betalen, omdat de te betalen belasting hierover wordt verminderd met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Je hebt dan “belastingvrij” geld verdiend.


Wijziging vermogensrendementheffing is nieuwe nivelleringsmaatregel

Administratiekantoor Blokhuis
Gepubliceerd door in Fiscaal ·
© 2012-2020 J.H. Blokhuis       Contact      Disclaimer      Links      Home

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu