Rapportages - Administratiekantoor Blokhuis

Ga naar de inhoud
Jaarrekeningen/Rapportages:

Het samenstellen van een jaarrekening is een wettelijke verplichting, iedere onderneming dient minimaal eens per jaar een jaarrekening op te stellen voor zowel eigen gebruik als voor o.a. de Belastingdienst, de bank of een andere verstrekker van leningen.

Besloten vennootschappen dienen hun jaarrekening ook jaarlijks te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Als ondernemer wilt u zelf natuurlijk ook graag weten hoeveel u heeft omgezet, welke kosten u heeft gemaakt en waaruit deze bestaan en, zeker zo belangrijk..... hoeveel winst u heeft gemaakt.

Natuurlijk wilt u deze cijfers ook graag vergelijken met voorgaande jaren:

  • Welke kosten zijn gestegen?
  • Is mijn omzet gestegen?
  • Is de nettowinst gestegen?

Daarnaast is het eventueel mogelijk uw cijfers te vergelijken met branchegenoten.

Op basis van de door uzelf of door ons uitgewerkte administratie kunnen wij de jaarrekening opstellen.
Verder kunnen wij andere financiële rapporten opstellen, waaronder tussentijdse periodieke rapportages, prognoses of begrotingen.

Indien gewenst, wordt de jaarrekening met u besproken, waarbij niet alleen gekeken wordt naar het eindresultaat, maar waarbij vooral aandacht zal worden geschonken aan voorstellen die kunnen leiden tot een verbetering van dit resultaat.

Onze jaarrekening is bovendien voorzien van uitgebreide verslagen en toelichtingen, kengetallen en analyses, waarmee u een krachtig instrument in handen krijgt om een financieel verantwoord beleid te voeren.

Terug naar de inhoud