Maak als DGA gebruik van de jaarlijkse vrije ruimte - Administratiekantoor Blokhuis

Ga naar de inhoud
Maak als DGA gebruik van de jaarlijkse vrije ruimte

Omdat u als DGA voor de fiscus een gewone werknemer bent, mag u ook gebruik maken van de bijbehorende voordelen.
Profiteer hiervan via de werkkostenregeling.

De vrije ruimte
Volgens de werkkostenregeling mag u jaarlijks 1,7% van de totale loonsom tot en met € 400.000 van uw bv besteden aan onbelaste verstrekkingen en vergoedingen, de zogenaamde vrije ruimte. Over het restant van de loonsom geldt een tarief van 1,18%. Bij een loonsom van bijvoorbeeld € 400.000 is dit dus € 6.800.
Een werknemer kan ook meer aan vergoedingen en verstrekkingen krijgen dan 1,2% van zijn loonsom, maar dit heeft dan tot gevolg dat de bv  minder overhoudt voor de overige werknemers.

Onbelaste vergoedingen en verstrekkingen
Vergoedingen en verstrekkingen mag u in de vrije ruimte onderbrengen en blijven dan onbelast. Doorschuiven van de vrije ruimte naar een volgend jaar is niet mogelijk.
Er zijn verschillende manieren om de vrije ruimte te gebruiken. Let wel op de gebruikelijkheidstoets!

  • Een hogere kilometervergoeding dan de gerichte vrijstelling van € 0,19 per km.
  • Een bonusuitkering aan werknemers (bijv. kerstgratificatie); dus ook aan een DGA.
  • Eindejaarsdiner of -borrel
  • Kerstpakket
  • Fiets van de zaak.
  • Diensttijd- of jubileumuitkeringen
  • Geschenken

Ook voor de dga
Omdat u als dga een werknemer van de bv bent, mag u zichzelf ook onbelast zaken laten vergoeden en verstrekken. Heeft de bv dit jaar dus nog niet alle vrije ruimte besteed, dan kan dat een reden zijn om uzelf als dga een onbelaste bonus te verstrekken.

Gebruikelijkheidstoets
De gebruikelijkheidstoets geeft aan dat een vergoeding of verstrekking die niet gebruikelijk is binnen een branche en meer dan 30% afwijkt van wat "normaal" is, niet als loon in de vrije ruimte kan worden aangewezen. Dat vormt individueel belast loon van de werknemer.

De fiscus doet echter over vergoedingen en verstrekkingen tot € 2.400 per werknemer per jaar niet moeilijk. Dergelijke vergoedingen en verstrekkingen zijn dus altijd gebruikelijk.
De Belastingdienst heeft onlangs verduidelijkt dat ook in het geval de bonus tot € 2.400 per jaar per werknemer 10 tot 20% van de loonsom van deze werknemer bedraagt, de gebruikelijkheid van deze bonus niet wordt getoetst.

Tip:
Ga dus na of uw bv dit jaar nog genoeg vrije ruimte over heeft om deze te kunnen benutten en uzelf een leuke, belastingvrije bonus te geven.
Houd wel de jaarlijkse grens van  € 2.400 in de gaten. Staat uw echtgenote of partner overigens ook op de loonlijst, dan kunt u hem of haar natuurlijk ook een bonus geven.

Terug naar de inhoud