Kostenaftrek voor werkkleding - Administratiekantoor Blokhuis

Ga naar de inhoud
Wanneer is werkkleding aftrekbaar?

Werkkleding is 100% aftrekbaar, maar omdat de belastingdienst niet zomaar elke zakelijke outfit als werkkleding beschouwt moet het kleding zijn die je uitsluitend of nagenoeg uitsluitend kunt dragen in het kader van de onderneming.

Dit moet duidelijk blijken door zodanige uiterlijke kenmerken dat deze kleding uitsluitend bestemd is om te worden gedragen bij het behalen van winst, zoals bijvoorbeeld bij een overall of uniform het geval is.
Wanneer de kleding ook buiten werktijd kan worden gedragen moet het zijn voorzien van een beeldmerk van minimaal 70cm2, dat verwijst naar de onderneming.

Kleding met het logo van een sponsor kan alleen werkkleding zijn als de naam van deze sponsor is opgenomen in de naam van de onderneming.

Terug naar de inhoud