Het belang van een goede administratie - Administratiekantoor Blokhuis

Ga naar de inhoud
Voor heel veel ondernemers en organisaties zijn zaken als financiële administratie, loonadministratie en de daar aan gekoppelde fiscale zaken geen dagelijkse kost. Er zijn zelfs ondernemers die het allemaal als een noodzakelijk kwaad beschouwen.

Naast de wettelijke verplichting tot het voeren van een overzichtelijke en duidelijke administratie zijn de hieruit voortvloeiende cijfers echter wel degelijk belangrijk.

  • Vergelijking mogelijk met branchegenoten; op welke punten scoor ik beter of slechter dan anderen?
  • Vergelijking mogelijk met andere jaren; welke kosten zijn extra gestegen t.o.v. eerdere boekjaren of hebben genomen maatregelen inderdaad het gewenste effect gehad?
  • Welke afnemers betalen niet op tijd?
  • Zijn alle kosten wel doorberekend?
  • Is alles wel in rekening gebracht?

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat U de verplichting hebt om Uw bank op tijd van de juiste cijfers te voorzien i.v.m. een aan U verstrekt krediet of een door U opgenomen lening.

Om voor dit alles een oplossing te vinden kunt u er voor kiezen om van de diensten van accountants- of administratiekantoren gebruik te maken.

Het is echter een groot misverstand dat iedere jaarrekening moet worden voorzien van een accountantsverklaring. Alleen een onderneming die valt in de categorie middelgroot of groot moet de jaarrekening voorzien van een accountantsverklaring. Van de categorie middelgroot is pas sprake als de rechtspersoon op twee achtereenvolgende balansdata voldoet aan twee van de volgende drie criteria:

  • De waarde van de activa bedraagt meer dan 6 miljoen euro
  • De netto-omzet bedraagt meer dan 12 miljoen euro
  • Het gemiddelde aantal werknemers is meer dan 50

Een groot gedeelte van de ondernemers voldoet niet aan deze vereisten. Hierdoor is het niet noodzakelijk dat de jaarrekening wordt voorzien van een accountantsverklaring.

De Nederlandse wet verplicht alle besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen ieder boekjaar een financieel verslag te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Ook hier zijn alleen ondernemingen in de klasse middelgroot of groot verplicht een financieel verslag met accountantsverklaring te deponeren.

U ziet het, de kans dat u een accountant nodig heeft is niet groot.

Wanneer u uw administratie heeft ondergebracht bij een accountant en in de jaarrekening staat vermeld dat er geen accountantscontrole is toegepast; dan doet de accountant dus exact hetzelfde werk als een administratiekantoor (tegen een ander tarief).

Mocht u op een gegeven moment toch een accountantsverklaring nodig hebben, dan bestaat de mogelijkheid dit toch via ons kantoor te regelen.
Wilt U zich als ondernemer bezighouden met zaken waar U goed in bent en wilt U minder of geen omkijken hebben naar Uw financiële administratie, kijk dan verder op onze website om een indruk te krijgen wat wij voor U kunnen betekenen.
Terug naar de inhoud