Bijzondere facturen - Administratiekantoor Blokhuis

Ga naar de inhoud
Bijzondere facturen:

Wanneer u tankt met de auto van de zaak is het verstandig om te betalen met uw tankpas, zakelijke bankpas of creditcard. Bij contante betaling ontbreekt namelijk bewijs van wie de betaling heeft gedaan. De kassabon is geen factuur en daarom onvoldoende om recht te hebben op aftrek van btw.

U kunt alleen btw aftrekken over zakelijke uitgaven waarvoor u een juiste factuur ontvangt. In een aantal situaties gelden echter afwijkende regels.

Brandstofbonnen
Als u btw wilt aftrekken, moet de fiscus weten dat u daadwerkelijk de afnemer bent. Wat dat voor u betekent, is afhankelijk van de hoogte van het factuurbedrag.

Factuurbedrag is € 100 of minder

Als het factuurbedrag € 100 (inclusief btw) of minder is, dan mag uw leverancier een vereenvoudigde factuur maken. U hoeft dan alleen aannemelijk te maken dat u de afnemer bent.

Op een vereenvoudigde factuur moet in elk geval worden vermeld:

  • de datum waarop de factuur is uitgereikt
  • de naam en adresgegevens van de leverancier
  • welke goederen of diensten zijn geleverd
  • de btw

Factuurbedrag is meer dan € 100

Bij een factuurbedrag van meer dan € 100, moet u te identificeren zijn als afnemer. Uw naam en adres hoeven niet op de brandstofbon te staan, maar de betaling moet wel naar u herleidbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat u betaalt met pin, creditcard of een tankpas.

Brandstofbonnen voor boten en vliegtuigen
Gebruikt u voor zakelijke doeleinden brandstof voor een boot of een vliegtuig? Dan moet u wel een btw-factuur hebben met daarop de verplichte gegevens op een factuur.
Terug naar de inhoud