Administraties - Administratiekantoor Blokhuis

Ga naar de inhoud
Administraties:

Eén van de hoofdactiviteiten van Administratiekantoor Blokhuis is het verzorgen van de financiële administratie voor haar klanten. De wijze waarop dit gebeurt kan per opdrachtgever verschillen, want de ene ondernemer is de andere niet. Waar de één het liefst de hele administratie uitbesteedt, doet de ander liever zoveel mogelijk zelf.

Wij kunnen voor u de gehele financiële administratie verzorgen, van “schoenendoos” tot uitgebreide jaarrekening. Wij kunnen u tussentijds voorzien van rapportages zodat u altijd tijdig weet hoe de financiële situatie van de onderneming is. Wij zorgen ervoor dat uw bedrijfsadministratie optimaal is ingericht en duidelijke inzichten verschaft over de financiële situatie van uw onderneming.

De administratie kan worden bijgehouden per maand, kwartaal of jaar, mede afhankelijk van de verplichting tot het doen van aangiften.
Ook is het mogelijk om voor een bepaalde periode gebruik te maken van specifieke administratieve diensten:

  • Het wegwerken van achterstanden in uw administratie
  • Het tijdelijk bijspringen bij grote drukte
  • Het tijdelijk bijspringen bij ziekte van uzelf
  • Het tijdelijk bijspringen bij ziekte van uw eigen administrateur

U kunt er voor kiezen voor het bijhouden van de administratie gebruik te maken van een eigen door u aangeschaft of nog aan te schaffen boekhoudpakket.

Indien u ervoor kiest dat de administratie door ons geheel wordt verzorgd dan heeft dit voor u als voordeel dat u geen investering hoeft te doen in administratieve software. Een extra voordeel ontstaat omdat door ons de boekingen niet meer hoeven te worden gecontroleerd. De boekingen zijn immers al op de juiste manier verwerkt.
Terug naar de inhoud